Župa v rámci deinštitucionalizácie postavila nové rodinné domy v okrese Dunajská Streda. Zariadenie ponúkne miesto až pre 60 klientov.

Trnavský samosprávny kraj v rámci deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči, ktorého je zriaďovateľom, dokončil výstavbu nových bezbariérových a nízkoenergetických zariadení rodinného typu. V  moderných zariadeniach vzniklo až 60 miest pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí. Okrem toho, tento rok oslavuje zariadenie aj 70 rokov svojej existencie.

„Úspešne sme dokončili ambiciózny projekt deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči, teda prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Vďaka novým rodinným domom v Okoči-Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch sa v okrese Dunajská Streda ešte viac zvýši kvalita poskytovaných sociálnych služieb. Prostredníctvom tejto formy skvalitníme sociálnu a pracovnú integráciu zdravotne a mentálne postihnutých prijímateľov sociálnych služieb. Aj preto sme sa rozhodli postaviť desať moderných bezbariérových bytových jednotiek, ktoré sú nízkoenergetické a bezbariérové. Dokopy ponúkajú  miesto až 60-tim klientom, ktorí budú vedení k samostatnému životu do čo najväčšej možnej miery,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka.

Tri novopostavené domy sa nachádzajú v obci Okoč, jeden v Opatovskom Sokolci a jeden v Topoľníkoch. Na všetkých stavebných objektoch prebehlo preberacie konanie a bola podaná žiadosť o termín kolaudačného konania. Aktuálne prebieha samostatné verejné obstarávanie na kuchynské linky a spotrebiče, ktorými budú jednotlivé bytové jednotky vybavené. Na stavebné práce, ktoré boli v celkovej hodnote viac ako 3,2 mil. eur, získala župa príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pričom spolufinancovanie zo strany župy je vo výške 5 %.

„Dnes máme hneď dva dôvody na oslavu. Prvým je ukončenie výstavby nových rodinných domov a druhým 70. výročie vzniku nášho zariadenia. Domov sociálnych služieb poskytuje kvalitné a komplexné sociálne služby, pričom kladieme veľký dôraz na individuálne potreby klientov. V našom zariadení v súčasnosti pracuje 54 zamestnancov, ktorí prijímateľom sociálnych služieb vytvárajú láskyplný a bezpečný druhý domov,“ povedal riaditeľ DSS pre deti a dospelých v Okoči Tibor Veres s tým, že aktuálne zariadenie poskytuje služby 52 klientom.

Trnavský samosprávny kraj plánuje v najbližšom období aj modernizáciu samotného Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči, ktorého zriaďovateľom. Rekonštrukcia sa bude týkať sociálnych zariadení v budove terapeutického centra zariadenia, pričom aktuálne prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa. Okrem toho má župa v pláne aj zateplenie budovy sídla, kde sa momentálne realizuje projektová dokumentácia. Predpokladaná celková hodnota investície z rozpočtu župy je vo výške 110-tisíc eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW