Župa zmodernizovala svoju komunikáciu s verejnosťou a prístup k informáciám. Má nový web a rozšírený portál elektronických služieb

V rámci zlepšovania prístupu k informáciám inovoval Trnavský samosprávny kraj svoje digitálne informačné nástroje. Modernizáciou prešla webová stránka www.trnava-vuc.sk a portál elektronických služieb pre obyvateľov kraja. Župa v priestoroch svojho úradu na Starohájskej 10 v Trnave umiestnila dva dotykové informačné kiosky, v ktorých je prístupná elektronická úradná tabuľa a ďalšie proklientské elektronické služby.  

„Veľmi ma teší, že sme prijali ďalšie opatrenia, ktorými napĺňame princíp otvoreného vládnutia. Po viacerých krokoch na zvýšenie transparentnosti z uplynulého obdobia sme zmodernizovali našu webovú stránku a vylepšili elektronické služby. Benefitom je, že župa po novom dokáže informácie na portáli lepšie a promptnejšie aktualizovať vďaka open source redakčnému systému. Novú stránku sme vytvorili a spravujeme si ju sami, bez dodávateľov. Rozšírený elektronický portál integruje elektronické služby, centrálnu elektronickú úradnú tabuľu, či prostredie otvorenej samosprávy. Obyvateľom tak prinášame jednoduchší prístup k informáciám a komunikácii s úradom,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa sa pre úpravu webovej stránky rozhodla s cieľom zlepšenia a skvalitnenia prístupnosti informácií obyvateľom. Aktualizácia zlepšila prehľadnosť informácií či dokumentov. K dispozícii sú aj dodatočné možnosti prístupnosti, ako napríklad režim pre zrakovo znevýhodnených, ale aj  režim zobrazenia pre ľudí s epileptickými záchvatmi či pre ľudí s ADHD. Web spĺňa slovenské a európske štandardy. Aktuálne prebieha kontrola migrácie dát a funkčnosti stránky.

K zvýšeniu užívateľského komfortu prispievajú aj e-služby, ktoré zahŕňajú možnosť podávania žiadostí o dotácie, informácie o zákonoch, správnych poplatkoch či zákonných lehotách. Od roku 2019 je sprístupnený centralizovaný portál otvorenej samosprávy, kde sa nachádzajú všetky potrebné informácie o orgánoch župy a dokumenty súvisiace s zasadnutiami krajského zastupiteľstva.

„Pred budovu úradu a do jej foyer sme nainštalovali dotykové elektronické kiosky, ktoré môžu využívať napríklad ľudia bez prístupu na internet. Každý je u nás vítaní. Napĺňame tým sľub spred piatich rokov, ktorý spočíval v otvorení župy verejnej kontrole. Navyše sme zaviedli napríklad participatívny rozpočet, vďaka ktorému spolu s obyvateľmi tvoríme kraj,“ doplnil župan Viskupič.

K zvýšeniu prístupnosti informácií, župa v priestoroch úradu nainštalovala dva elektronické kiosky. Prvý sa nachádza v exteriéri budovy úradu, a to hneď vedľa hlavného vchodu. Druhý je umiestnený pri recepcii, priamo vo vstupnej hale budovy. Na dotykových tabuliach sú dostupné napríklad informácie z elektronickej úradnej tabule s možnosťou kategorizácie dokumentov. Obyvatelia si tieto informácie môže do svojho mobilného zariadenia stiahnuť pomocou QR kódu. Podobne ako v prípade webovej stránky, aj elektronické kiosky sú vybavené režimom pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW