Župa zmodernizovala svoju komunikáciu s verejnosťou a prístup k informáciám. Má nový web a rozšírený portál elektronických služieb

19.05.2022

V rámci zlepšovania prístupu k informáciám inovoval Trnavský samosprávny kraj svoje digitálne informačné nástroje. Modernizáciou prešla webová stránka www.trnava-vuc.sk a portál elektronických služieb pre obyvateľov kraja. Župa v priestoroch svojho úradu na Starohájskej 10 v Trnave umiestnila dva dotykové informačné kiosky, v ktorých je prístupná elektronická úradná tabuľa a ďalšie proklientské elektronické služby.  

„Veľmi ma teší, že sme prijali ďalšie opatrenia, ktorými napĺňame princíp otvoreného vládnutia. Po viacerých krokoch na zvýšenie transparentnosti z uplynulého obdobia sme zmodernizovali našu webovú stránku a vylepšili elektronické služby. Benefitom je, že župa po novom dokáže informácie na portáli lepšie a promptnejšie aktualizovať vďaka open source redakčnému systému. Novú stránku sme vytvorili a spravujeme si ju sami, bez dodávateľov. Rozšírený elektronický portál integruje elektronické služby, centrálnu elektronickú úradnú tabuľu, či prostredie otvorenej samosprávy. Obyvateľom tak prinášame jednoduchší prístup k informáciám a komunikácii s úradom,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa sa pre úpravu webovej stránky rozhodla s cieľom zlepšenia a skvalitnenia prístupnosti informácií obyvateľom. Aktualizácia zlepšila prehľadnosť informácií či dokumentov. K dispozícii sú aj dodatočné možnosti prístupnosti, ako napríklad režim pre zrakovo znevýhodnených, ale aj  režim zobrazenia pre ľudí s epileptickými záchvatmi či pre ľudí s ADHD. Web spĺňa slovenské a európske štandardy. Aktuálne prebieha kontrola migrácie dát a funkčnosti stránky.

K zvýšeniu užívateľského komfortu prispievajú aj e-služby, ktoré zahŕňajú možnosť podávania žiadostí o dotácie, informácie o zákonoch, správnych poplatkoch či zákonných lehotách. Od roku 2019 je sprístupnený centralizovaný portál otvorenej samosprávy, kde sa nachádzajú všetky potrebné informácie o orgánoch župy a dokumenty súvisiace s zasadnutiami krajského zastupiteľstva.

„Pred budovu úradu a do jej foyer sme nainštalovali dotykové elektronické kiosky, ktoré môžu využívať napríklad ľudia bez prístupu na internet. Každý je u nás vítaní. Napĺňame tým sľub spred piatich rokov, ktorý spočíval v otvorení župy verejnej kontrole. Navyše sme zaviedli napríklad participatívny rozpočet, vďaka ktorému spolu s obyvateľmi tvoríme kraj,“ doplnil župan Viskupič.

K zvýšeniu prístupnosti informácií, župa v priestoroch úradu nainštalovala dva elektronické kiosky. Prvý sa nachádza v exteriéri budovy úradu, a to hneď vedľa hlavného vchodu. Druhý je umiestnený pri recepcii, priamo vo vstupnej hale budovy. Na dotykových tabuliach sú dostupné napríklad informácie z elektronickej úradnej tabule s možnosťou kategorizácie dokumentov. Obyvatelia si tieto informácie môže do svojho mobilného zariadenia stiahnuť pomocou QR kódu. Podobne ako v prípade webovej stránky, aj elektronické kiosky sú vybavené režimom pre zdravotne znevýhodnených obyvateľov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram