Župan Viskupič: Vítam vyhlásenie ochranného pásma medzi Kopčanmi a Holíčom

Publikované: 25.11.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský župan Jozef Viskupič túto skutočnosť privítal. Uviedol, že „trnavská župa má negatívny postoj k výstavbe intermodálneho prekladiska pri Holíči. Realizácia zámeru by nezvratne znížila hodnotu tohto územia, ako aj kultúrno-historického dedičstva nadnárodného významu. Okrem toho, že by prišlo k narušeniu archeologického náleziska medzi Kopčanmi a Holíčom, ide aj o environmentálny zásah v území Záhorského Pomoravia. Rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o ochrane tejto unikátnej časti Trnavského kraja, preto považujem za správne, či už z pohľadu zachovania kultúrneho dedičstva alebo rozvoja cestovného ruchu. Súčasne nás viac ako symbolicky povzbudilo v ďalšej snahe o zápis Archeoparku Kopčany-Mikulčice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, na čom aj naďalej spolupracujeme s Juhomoravským krajom.“

Trnavská župa vyjadrila zásadný nesúhlas s realizáciou zámeru výstavby intermodálneho prekladiska v Holíči aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania ku Koncepcii rozvoja intermodálnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030. Žiada vypustenie vety, ktorá uvádza Holíč ako mesto, kde môže byť vybudovaný intermodálny terminál. Druhá pripomienka je žiadosťou o zobjektívnenie zmienky o predmetnom zámere na inom mieste v materiáli, a to uvedením nesúhlasu českej strany, ochranárskych združení či obyvateľov a predstaviteľov dotknutých obcí, najmä obce Kopčany.

Partnerské kraje dlhodobo rozvíjajú potenciál historického i sakrálneho cestovného ruchu aj vďaka spolufinancovaniu zo zdrojov Európskej únie. Medzi doterajšie aktivity patrí spojenie archeoparkov na oboch brehoch rieky Morava v roku 2019 Lávkou Veľkej Moravy, ktorá je určená pre chodcov a cyklistov. Priľahlá sieť chodníkov a cyklotrás vedie napríklad aj k vzácnemu Kostolu sv. Margity Antiochijskej či žrebčína alebo kačenárne v Kopčanoch. Cez územie prechádza aj Cyrilometodská cesta, ktorá tento rok získala prestížnu certifikáciu Kultúrna cesta Rady Európy, a to ako prvá z takto certifikovaných ciest, ktorá je zameraná na slovanské kultúrne dedičstvo.

Novým impulzom pre zintenzívnenie tejto spolupráce bude aj plánované založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Veľká Morava.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW