Župní poslanci napriek koronakríze schválili ambiciózny rozpočet

Publikované: 10.12.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

„Tento rozpočet je už tretím, ktorý sme pripravili a schvaľujeme v tomto zložení. Jeho tvorbu výrazne ovplyvnila pandémia ochorenia Covid-19 a s ňou súvisiaci očakávaný výpadok daňových príjmov. Verím, že predsavzatia ambiciózneho, no vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu starostlivo a účelne nastaveného rozpočtu sa nám podarí naplniť. Vo zvyšných dvoch pätinách mandátu tak budeme môcť zveľadiť a zatraktívniť náš kraj ako moderné miesto pre život,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Prioritami rozpočtu bude rekonštrukcia ciest (10 mil. eur z vlastných kapitálových výdavkov), rozvoj športovej infraštruktúry (3 mil.  eur), modernizácia zariadení sociálnych služieb a rozširovanie ich kapacít (2,6 mil. eur) a zatraktívňovanie kultúrnych inštitúcií (2,2 mil. eur). Župa bude pokračovať aj v realizácií projektu „5 P“ zameraného na prevenciu syndrómu vyhorenia zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, či rozširovaní služby „autobus na zavolanie“.

Rozpočet je v celkovom  objeme 216,7 mil. eur. Bežné príjmy tvoria 155 mil. eur. Výpadok daňových príjmov, ktoré plánujeme na 94 mil. eur, nahrádzame zapojením rezervného fondu, teda peňazí, ktoré župa našetrila. Očakáva sa, že zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov v roku 2021 spôsobí župe výpadok príjmov asi 400 tis. eur a v roku 2022 až 2,5 mil. eur.

„Na krízu sme sa pripravovali. Tak ako v tomto roku sme si aj pre budúci rok vytvorili 5 %-nú rezervu v rozpočtovaní. Peňažné fondy sme stisícnásobili – naplnili sme ich z 28 tisíc na 28 miliónov eur. Z rezervného fondu teraz hradíme výpadky daňových príjmov,“ doplnil župan Viskupič.

Poslanci odobrili aj vyhlásenie výzvy na poskytovanie dotácií z rozpočtu kraja v objeme 600 tisíc eur. Až 450 tisíc z nich je určených pre organizácie a 150 tisíc pre obce. Elektronické podávanie žiadostí bude možné do 5. februára 2021.

Odsúhlasené bolo aj podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu štyroch úsekov Vážskej cyklomagistrály. Jeden z nich sa nachádza medzi Piešťanmi a hranicou s Trenčianskym krajom, tri ďalšie medzi Hlohovcom a Sereďou.

Schválená bola aj aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK
na roky 2014-2020. Momentálne prebieha príprava novej stratégie, ktorá zohľadní podmienky programového obdobia 2021-2027 vychádzajúc z integrovanej územnej stratégie. Na jej príprave sa budú podieľať aj členovia piatich komôr Rady partnerstva, ktorej štatút sa finalizuje.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území kraja bola prijatá na obdobie rokov 2021-2023. Za využitia smart prístupov a analytických nástrojov sa bude pripravovať úplne nová koncepcia na roky 2024-2030.

Poslanci zároveň schválili zavedenie nového typu sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove. Ako v prvom župnom zariadení tam budú klienti vedení k sebestačnosti a nezávislosti formou podporovaného bývania.

Župní poslanci zobrali na vedomie Plán postupu a opatrení TTSK pre prípad pandémie. Ide o adaptáciu a doplnenie vládneho plánu pre potreby kraja.

Plán zimnej údržby kraja počíta s non-stop dispečingom a starostlivosťou o približne 1900 kilometrov ciest 200 zamestnancami a 100 kusmi techniky. Nové sypače, traktory, nákladné autá a príslušenstvo, ktoré prispejú k radikálnej obmene techniky, sú postupne dodávané a zaraďované do práce. Popri asi 1600 kilometroch ciest II. a III. triedy sa Správa a údržba ciest TTSK na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest bude starať aj o cesty I. triedy v trnavskej aj bratislavskej župe. V skladoch má aktuálne 7 tisíc ton soli, 6 ton kameniva a 137 000 litrov soľanky.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW