Župní poslanci schválili rozpočet na dotačnú schému

Publikované: 13.02.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
13. 2. 2019 – Poslanci sa stretli na 9. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. V úvode si vypočuli správu o činnosti Hlavného kontrolóra za minulý rok, ako aj plán činnosti na najbližšie obdobie. 

Zastupiteľstvo odvolali riaditeľov kultúrnych a sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Na uvoľnené miesta budú zároveň vyhlásené výberové konania. 
Rozhodnutie vysvetlil župan Jozef Viskupič: „V školských zariadeniach je situácia podobná a riaditelia majú päťročné obdobie, tak sme chceli aj v kultúrnych a sociálnych inštitúciách tento parameter zjednotiť. Riaditelia pripravia odpočet svojej práce a zároveň predstavia víziu na nasledujúcich päť rokov."
Pre žiadateľov o dotácie vyčlenila župa pre tento rok 750 000 €, z ktorého je 70 % (525 000 €) určených na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK a 30 % (225 000 €) je určených  na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK obciam.
Z prostriedkov rozpočtu TTSK je vyčlenených v rámci programu:
  • „Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy" čiastka 250 000 Eur,
  • „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov Trnavskej župy" čiastka 250 000 €,
  • „Podpora športových aktivít a mládeže v Trnavskej župe" čiastka 250 000 Eur.
Predkladanie žiadostí bude prebiehať elektronicky, v termíne do 15. 3. 2019.
„Dotácie sú určené pre obce, právnické osoby, neziskové organizácie a všetkých tých, ktorí sú prinášať zaujímavé projekty. Po ich podaní budú komisia a zastupiteľstvo čím skôr rozhodovať o použití finančných prostriedkov. Ďalším nástrojom je participatívny rozpočet, ktorý sa rozbehol už skôr a tiež ho považujem na dobrý spôsob ako nájsť zaujímavé nápady a financovať ich realizáciu," povedal župan Jozef Viskupič.
Od 1. septembra budúceho roka pribudne do siete škôl a školských zariadení Škola umeleckého priemyslu v Hlohovci. Je to dôsledkom novej legislatívy sa odbory s umeleckým zameraním pre školský rok 2020/21 musia plánovať len v školách umeleckého priemyslu. Škola umeleckého priemyslu sa bude nachádzať v budove Strednej odbornej školy v Hlohovci.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW