Návšteva partnerskej školy z nemeckého Sangerhausenu

Publikované: 14.11.2022 | Naposledy aktualizované 14.11.2022

V týždni od 17. 10. 2022 do 21. 10. 2022 Gymnázium Jána Hollého v Trnave hostilo 20 študentov spolu s 2 pedagógmi z partnerskej školy Geschwister-Scholl gymnázia zo Sangerhausenu v Nemecku. Pre našich nemeckých priateľov sme zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí, medzi inými aj exkurziu do Bratislavy s prehliadkou hradu Devín, exkurziu do Slovenskej ľudovej majoliky v Modre, kde žiaci absolvovali zážitkovú prehliadku, počas ktorej mohli vyskúšať techniku maľby na surovú glazúru. Zavítali sme aj na zámok Šimák v Pezinku, kde sme navštívili Galériu umeleckého skla, Pálffyho apartmány a expozíciu motoriek Jawa. 

Hostí sme zapojili  aj do života našej školy prostredníctvom náčuvov na vyučovacích hodinách, výtvarných tvorivých dielní a priateľského futbalového stretnutia.

Aktivita „Poznávame Trnavu“ bola zameraná na objavenie a spoznanie pamätihodností a rôznych zaujímavostí Trnavy, ktoré je partnerským mestom Sangerhausenu.

Cieľom týchto výmenných pobytov je spoznávanie kultúr, zvykov, tradícií a zdokonaľovanie sa v komunikácii v nemeckom jazyku, ktorý je jedným z európskych jazykov. V podobnom duchu sa znova stretneme s našimi partnermi budúci rok u nich doma v Sangerhausene.

Veľká vďaka patrí našim študentom a ich rodičom, ktorí našim hosťom prechodne zabezpečili teplo domova a spríjemnili ich pobyt u nás.

Mgr. Adriana Czakóová

vyučujúca nemeckého jazyka

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW