J. Viskupič: Na duševnom zdraví nám záleží. Župa začala spolupracovať s občianskym združením IPčko

Publikované: 25.03.2024/ Aktualizované: 26.03.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj začal spoluprácu s občianskym združením IPčko, ktorej cieľom je pomáhať študentom a zamestnancom stredných škôl pri predchádzaní a následnom riešení problémov v krízových situáciách. Pedagogickí a odborní zamestnanci absolvujú školenia v oblasti krízovej intervencie, pričom v prípade potreby im budú členovia z IPčka nápomocní aj v budúcnosti.

„Mladí ľudia dnes čelia mnohým tlakom a je nevyhnutné, aby sme im venovali veľkú pozornosť. Našou spoločnou zodpovednosťou je poskytnúť im podporu a nástroje na riešenie situácií, v ktorých sa necítia komfortne a negatívne ovplyvňujú ich duševné zdravie. Aj to je dôvod, prečo sme začali spoluprácu s občianskym združením IPčko a pre zamestnancov všetkých 44-och župných stredných škôl pripravili sériu školení. Verím, že vedomosti, ktoré učitelia a psychológovia nadobudnú, im pomôžu pri predchádzaní, ale aj riešení náročných situácií, ktoré so študentmi zažívajú. Na duševnom zdraví nám záleží,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

K hlavným témam školenia patrí identifikácia a špecifiká rizík, základné princípy, metódy a techniky krízovej intervencie, pričom nechýbajú praktické príklady a ukážky. Školenie pedagogických a odborných zamestnancov stredných škôl prebieha v priestoroch župného TalentCentra v Trnave.

Ako uviedla psychologička Dominika Ondačková Rajznerová,: „naše skúsenosti z liniek pomoci a krízových služieb IPčka potvrdzujú, že aktuálny stav duševného zdravia mladých ľudí nie je dobrý. Najčastejšie s nami hovoria o osamelosti, myšlienkach na ukončenie života, sebapoškodzovaní, úzkosti, depresii, šikane, ale kontaktujú nás aj vtedy, keď sa ocitajú na hrane života a smrti. So žiadosťami o pomoc sa na nás obracajú aj pedagógovia a školskí psychológovia, ktorí sa denne v školskom prostredí stretávajú s náročnými situáciami a potrebou odbornej pomoci. Veľmi si ceníme, že Trnavskému samosprávnemu kraju téma duševného zdravia mladých ľudí nie je ľahostajná a rozhodli sa v spolupráci s IPčkom realizovať vzdelávanie riaditeľov a odborných zamestnancov škôl v krízovej intervencii a krízovom manažmente. Veríme, že bude inšpiráciou aj pre ďalšie kraje.“

Trnavská župa zriaďuje 44 stredných škôl v kraji. V rámci bezpečnosti sú na každej škole zabezpečené kontrolované vstupy prostredníctvom vrátnice alebo recepcie. Zámerom župy do budúcna je, aby kvalitným kamerovým systémom s pripojením na bezpečnostné zložky disponovali všetky stredné školy v kraji. Župné stredné školy majú tiež v pláne sa zapojiť aj do avizovaného bezpečnostného auditu a výziev, ktoré v tomto roku plánuje štát.

IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Poradenskú a krízovú pomoc poskytuje anonymne, bezplatne a diskrétne na linkách pomoci OZ IPčko, v ďalších projektoch a krízových službách. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a členom International Association for Suicide Prevention.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW