Referát mobility nadviazal spoluprácu s časopisom Balans

V rámci kampaní projektu Clean Mobility a vyplývajúceho šírenia osvety o možnostiach a ponukách udržateľnej mobility, nadviazali multiplikátorky udržateľnej mobility, Ing. Viera Múdra a Ing. Miriam Biskupičová, MBA z Referátu mobility spoluprácu s časopisom Balans.

Edukácia spoločnosti formou publicity v oblasti celkového environmentu zvýši počet užívateľov čistej mobility v celom regióne a prispeje k tomu, aby sa jej výhody dostali do povedomia širšej vrstve spoločnosti, predovšetkým takej, ktorá nepoužíva alebo odmieta používať elektronické zobrazovacie médiá a sociálne siete a rada „listuje“ tlačené periodiká. Publicita bude zameraná na témy súvisiace s udržateľnosťou, dopravou, zdravím, environmentálnou výchovou, životným prostredím atď.

Pracovné stretnutie so šéfredaktorkou časopisu, Mgr. Katarínou Olejárovou, sa uskutočnilo dňa 16.05.2024 v Bratislave. V júnovom „Balanse“ si budete môcť prečítať článok k Medzinárodnému dňu životného prostredia, ktorý si pripomíname každoročne už 51 rokov. Kolegyňa, Ing. Viera Múdra, v ňom zhrnula 10 tipov pre udržateľnejší život.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW