V Trnavskom samosprávnom kraji vo vybraných 5 ZŠ a gymnáziu prebieha informatívne meranie oxidu dusičitého (NO₂) z dopravy pomocou pasívno-difúznych trubičiek.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „Populair“), ktorý  implementuje Ministerstvo životného prostredia SR, v novembri 2022 vyhlásil svoju prvú výzvu pre základné školy a osemročné gymnáziá na Slovensku. Zo 65 zaregistrovaných škôl z krajov, ktoré sú partnermi projektu Populair, vybrala odborná porota 42 škôl (v rámci jedného kraja max. 6 škôl). Cieľom kampane je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobenú automobilovou dopravou v okolí vybraných mestských alebo vidieckych škôl. Predmetom kampane je tiež zapojiť žiakov prostredníctvom občianskej vedy a umožniť im pochopiť rôzne súvislosti medzi dopravou a kvalitou ovzdušia. Významný podiel na individuálnej automobilovej doprave v bezprostrednom okolí škôl majú práve rodičia vezúci svoje deti v rovnakom čase do školy, tzv. fenomén „rodičovské taxi“, kde sa následne znečistenie kumuluje.

V Trnavskom samosprávnom kraji bolo vybraných päť základných škôl, a to: Základná škola Mallého 2 v Skalici;  Základná škola a MŠ, Koperníková ulica v Hlohovci; Základná škola Andreja Radlinského,  Kúty; Základná škola s MŠ na ulici Jána Bottu 27, Trnava; Základná škola F. E. Scherera v Piešťanoch a Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM v Galante.

Vybrané triedy žiakov 2. stupňa ZŠ a gymnázia sa zapojili do celého procesu prípravy a inštalácie pasívno-difúznych vzorkovačov na meranie NO₂ na dvoch miestach v bezprostrednej blízkosti školy v období od 9. januára 2023 počas 4 týždňov. Počas merania žiaci spoznajú prácu výskumníka, budú zodpovední za presné a každodenné zaznamenávanie meteorologických parametrov. Po skončení informatívneho merania NO₂ sa pasívno-difúzne vzorkovače zašlú do odborného laboratória v Holandsku na analyzovanie.

Znečistenie ovzdušia je hlavnou environmentálnou hrozbou pre verejné zdravie v Európe, vrátane Slovenska. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje neurologický vývoj a kognitívne schopnosti dieťaťa.. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že žiadnu úroveň znečistenia ovzdušia nemožno považovať za bezpečnú.

Ambíciou je, aby spoločné merania NO2 a cesta k nim pomohli žiakom získať nové poznatky o životnom prostredí prostredníctvom praktického merania a občianskej vedy, zlepšiť informovanosť o znečistení ovzdušia v okolí škôl, podporiť zavedenie opatrení zameraných na obmedzovanie individuálnej automobilovej dopravy v okolí škôl a školských zariadení, a to najmä v čase rannej špičky.  Prezentovať výsledky pred spolužiakmi, rodičmi a prípadne pred zástupcami svojho mesta, obce či kraja.

V rámci Trnavského kraja je možné sledovať kvalitu ovzdušia na základe údajov z automatických monitorovacích staníc, ktoré sú prevádzkované Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Senici, Seredi, Topoľníkoch a Trnave. Alebo je možné použiť novú mobilnú aplikáciu Dnes dýcham. Viac informácií o aplikácií: https://populair.sk/sk/aktualita/aplikacia-dnes-dycham

Fotodokumentácia inštalovania meračov so žiakmi na jednotlivých ZŠ a gymnáziu.

 ZŠ a MŠ Koperníkova, Hlohovec
 ZŠ A. Radlinského, Kúty
 Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, Galanta
 ZŠ s MŠ ul. Jána Bottu 27, Trnava
ZŠ Mallého 2, Skalica
 ZŠ F. E. Scherera, Piešťany

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW