Vplyv dopravy na zdravie detí

Publikované: 17.02.2022/ Aktualizované: 18.02.2022

Keď dieťa urobí prvé krôčiky, všetci sa radujeme. Následne túto možnosť deťom zoberieme. Pripútame ich bezpečnostnými pásmi do autosedačiek a vozíme ich. Ráno do školy, po obede na krúžky a cez víkendy na zápasy. Je to pre deti naozaj to najlepšie?

Každé naštartované auto pred škôlkou či školou zhoršuje vzduch, ktorý deti dýchajú. Pred toxickými plynmi nie sme chránení ani v aute. Miera znečistenia ovzdušia v interiéri motorového vozidla je dokonca 9 až 12-krát horšia než vonku na ulici. Je teda na nás rodičoch zvoliť správny dopravný prostriedok na presun svojich ratolestí, ktorým ideme príkladom, obzvlášť v mestách na krátke vzdialenosti.

Práve cestná doprava je jedným z hlavných prispievateľov k zhoršenej kvalite ovzdušia, popri lokálnom vykurovaní domácností tuhým palivom, priemysle a energetike. Do ovzdušia sa z výfukových plynov automobilov dostávajú znečisťujúce látky, z ktorých najvýznamnejší vplyv na zdravie detí majú prachové častice (PM10 a PM₂,₅), oxid dusičitý (NO2), polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), oxid uhoľnatý (CO) a ozón (O3). V dôsledku odierania pneumatík a bŕzd sa do ovzdušia taktiež uvoľňujú tuhé častice a ťažké kovy, ktoré sa ukladajú na vozovke a následne sa uvoľňujú do ovzdušia pôsobením prechádzajúcich áut.


Doprava a zdravie detí

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) viac ako 90 % detí mladších ako 15 rokov dýcha každý deň vzduch, ktorý je nebezpečný pre ich zdravie. Deti sú obzvlášť citlivé na negatívne účinky znečistenia ovzdušia - je to tým, že dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak sa do ich organizmu dostáva viac znečisťujúcich látok.

Trojročné deti vdýchnu približne dvakrát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelí. Pretože ich dýchacie cesty sú užšie a pľúca sú stále v štádiu vývoja, problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok sú u nich závažnejšie a pretrvávajú dlhšie. Vzhľadom na vzrast sú bližšie k zemi, kde niektoré znečisťujúce látky dosahujú najvyššie koncentrácie. Znečistenie ovzdušia môže poškodzovať pľúca aj pri nižších koncentráciách. Znečistenie ovzdušia je zodpovedné za 1 z 10 úmrtí u detí mladších ako päť rokov.

Deti, ktoré sa pohybujú v oblastiach so zhoršenou kvalitou ovzdušia majú zníženú imunitu, trpia častejšie chorobami dýchacieho ústrojenstva a majú vyššie riziko výskytu nádorových ochorení. Pravidelné alebo intenzívne vystavenie kombináciám znečisťujúcich látok môže mať za následok zvýšenú náchylnosť na vírusové ochorenia, podráždenie pľúc, zápal priedušiek, zápal pľúc, opuchy, zvýšený výskyt alergií, citlivosť na prach a peľ najmä u astmatikov.


Skúsme to pešo

Zlepšenie kvality ovzdušia a udržanie jej dobrého stavu je celospoločenský problém. Ak je naším cieľom vytvárať spoločnosť, zdravých a sebavedomých ľudí, mali by sme všetci spoločne pracovať na tom, aby sme im odmalička na to vytvárali podmienky. Nemusíme každodenne použiť na prepravu automobil. Je dôležité mať možnosť voľby.

Jednou z možností nemotorizovanej dopravy je chodiť pešo. Chodiť do školy pešo je prirodzené, zdravé a dôležité pre všestranný rozvoj dieťaťa. Počas cesty pešo môžu vznikať priateľstvá, deti získavajú spoločné zážitky, získavajú pozitívny vzťah k svojmu okoliu.

Deti, ktoré chodia pravidelne s rodičmi pešo, sa najlepšie naučia zásadám bezpečného pohybu na ulici, pravidlám cestnej premávky a zároveň majú príležitosť tráviť čas spoločne. Deti potrebujú prirodzený, aktívny pohyb, minimálne 60 minút denne, nie len športové krúžky. Čím dlhšie obdobie budú chodiť pešo, tým väčšia je pravdepodobnosť, že si svoje udržateľné dopravné správanie ponesú so sebou do dospelosti.

Nie-len chôdza, ale aj jazda na kolobežke, bicykli či skateboarde, prípadne MHD spôsobujú zlepšenie krvného obehu. Pomáhajú predchádzať srdcovo-cievnym a iným civilizačným ochoreniam. Takéto aktivity, hlavne ráno, pomáhajú deťom lepšie sa sústrediť na učenie v škole.

Vhodným výberom dopravného prostriedku pomáhate odbremeniť aj školy. Znižuje sa riziko dopravných nehôd, klesá premávka v okolí školy a parkovacie miesta či nebodaj chodníky v priľahlých uliciach sa zbytočne nezapĺňajú autami. Odhaduje sa, že autá vezúce deti do školy, tvoria 20 % rannej dopravy.

Mnohé inštitúcie ako aj Trnavský samosprávny kraj, ale i mestá či obce podporujú udržateľnú dopravu, vytvárajú bezpečné a pohodlné pešie a cyklistické trasy so zámerom zlepšiť inovatívne riešenia a miestne opatrenia.

Jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku je projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý finančne podporila Európska únia. Cieľom projektu je znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie predovšetkým, z vykurovania domácností tuhým palivom a z dopravy. Viac sa o projekte dozviete na www.populair.sk.

Aktuálny stav kvality ovzdušia môžete sledovať prostredníctvom web aplikácie www.dnesdycham.sk.

Projekt podporila Európska únia v rámci programu LIFE

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW