Výzva pre školy

Publikované: 23.11.2022 | Naposledy aktualizované 23.11.2022

Trnavský samosprávny kraj ako zapojený partner Projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia dáva do pozornosti výzvu určenú pre 2. stupeň základných škôl a 1. až 4. ročník osemročných gymnázií, v rámci ktorej sa môžu školy zapojiť do meraní znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl. Súčasťou výzvy budevyhodnotenie meraní na školách, ale i prezentácia danej témy na základe vzájomnej dohody so školami.

Organizátor výzvy: Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Za projekt Marta Bejdáková (Trnavský samosprávny kraj) a Katarína Mičáková (Ministerstvo životného prostredia SR).

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram