Vzdelávací program na tému "Udržateľná mobilita"

Publikované: 01.03.2024/ Aktualizované: 26.04.2024

V rámci udržateľnosti projektu „CLEAN MOBILITY“ zorganizovali multiplikátorky mobility, Ing. Miriam Biskupičová, MBA a Ing. Viera Múdra z Referátu mobility TTSK vzdelávací program na tému „UDRŽATEĽNÁ MOBILITA“. Program sa uskutočnil dňa 1. marca 2024 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave.

Cieľom vzdelávacích aktivít Referátu mobility TTSK je podpora udržateľných riešení v doprave, posilnenie povedomia občanov TTSK z radov študentov a pedagógov v oblasti udržateľnej mobility a prehodnotenie doterajšieho správania a zmýšľania študentov počas výberu ich budúceho dopravného prostriedku.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané predovšetkým na interakciu s cieľovou skupinou prostredníctvom ich aktívnej participácie tak, aby vlastnou skúsenosťou a myšlienkami dospeli k novým vzorcom zmýšľania a zmenám vlastného dopravného správania v prospech ekologických riešení v doprave, predovšetkým nemotorovou dopravou a cestovaním prostriedkami verejnej hromadnej dopravy.

Zo spätnej väzby študentov sme sa dozvedeli, že ich najviac zaujali novinky a trendy v oblasti udržateľnej mobility, ako napr. zdieľaná individuálna doprava (bicykel, kolobežka, auto), ale aj využívanie telematických systémov pri riadení dopravných tokov, parkovaní, inšpirácie zo zahraničia, predovšetkým samostatné autobusové pruhy a semafory pre autobusy.

Študenti pozitívne vnímali činnosti, do ktorých sa mohli aktívne zapájať. Sami vytvorili koncept ideálneho mesta, ako miesta na život pre všetky vekové kategórie. Ocenili aktivitu, vďaka ktorej sa dozvedeli o rozdieloch medzi cyklodopravou, cykloturistikou a cyklošportom.

Najväčším „aha momentom“ boli pre nich práve inovácie v doprave. Mnohí priznali, že vôbec netušili, ako ich dopravné správanie ovplyvňuje nielen naše životné prostredie, ale predovšetkým zdravie jednotlivcov. Vďaka novým informáciám, ktoré nadobudli na vzdelávacom programe sú ochotní svoje doterajšie spôsoby dopravy zmeniť a viac sa zamýšľať na svojim dopravným správaním v budúcnosti.

Multiplikátorky ocenili záujem študentov o problematiku a ich aktívnu spoluprácu počas celého vzdelávacieho programu.

Cyklus vzdelávacích aktivít na stredných školách v pôsobnosti TTSK bude v spolupráci s odborom školstva TTSK naďalej pokračovať počas udržateľnosti projektu Clean mobility.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW