Zapojte sa do prípravy strategických dokumentov ochrany ovzdušia

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry predčasne zomrie na Slovensku približne 4 000 až 5 700 ľudí ročne dôsledkom znečistenia ovzdušia. Jemné prachové častice PM2,5 a ozón sa podieľajú na úmrtí na Slovensku siedmimi percentami, zatiaľ čo priemer EÚ sú štyri percentá. Ministerstvo životného prostredia SR v tejto súvislosti pripravilo vstupnú správu k príprave Stratégie ochrany ovzdušia. Jej súčasťou sú dva kľúčové dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia. Verejnosť môže svoje námety a návrhy k týmto dokumentom posielať do 31. októbra 2023.

Zdroj: ilustračné foto, https://pixabay.com/

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia  a aktualizáciu Národného programu znižovania emisií.  s uceleným názvom Stratégia ochrany ovzdušia.  Vstupná správa a ďalšie informácie o Stratégii ochrany ovzdušia sú dostupné na webovej stránke ministerstva: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/kvalita-ovzdusia/narodny-program-znizovania-emisii-slovenska-republika/.

Zámerom pre vypracovanie oboch dokumentov je potreba vytvorenia komplexného prístupu riešenia ochrany ovzdušia na Slovensku s cieľom zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenia kvality ovzdušia.

Cieľom Stratégie ochrany ovzdušia je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia, t. j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo. Zahŕňa dva kľúčové dokumenty:

Vaše návrhy, ktoré by mohli prispieť k tvorbe Stratégie ochrany ovzdušia môžete zaslať prostredníctvom nasledujúceho formulára: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=To1hS-m3Z0S9JaOrgD890UHhbFNbssJLkNWTPzMLHBBUOTlCV1NGNkw4WVZRTDk5Vk8wUVRNV0xGRi4u. Termín na zaslanie námetov je 31. október 2023.

Prečítajte si tiež

EKO DEŇ SENICA
Dňa 8.9.2023 na akcii EKO DEŇ Senica budete mať možnosť stretnúť manažérov kvality ovzdušia z ...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW