Župa bude aj naďalej pokračovať v podpore a rozvoji sociálnej starostlivosti v kraji

Publikované: 29.12.2023/ Aktualizované: 02.01.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj pravidelne investuje do výstavby, rozširovania či modernizácie zariadení sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom. Župa v roku 2023 začala s budovaním špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján, v rámci prechodu z inštitucionálnej (veľkokapacitnej) na komunitnú formu starostlivosti dokončila aj výstavbu nových bezbariérových a nízkoenergetických domov v Okoči, ako aj rozšírila Domov sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec.

„Naším cieľom je poskytovanie kvalitnej a dostupnej sociálnej starostlivosti pre obyvateľov vo všetkých častiach kraja. Dlhodobo podporujeme prechod z inštitucionálnej (veľkokapacitnej) na komunitnú formu sociálnej starostlivosti, ktorá pre klientov predstavuje možnosť žiť samostatnejší život. V tejto súvislosti sme tento rok úspešne dokončili projekt výstavby desiatich moderných bezbariérových bytových jednotiek v  Okoči, Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch kde nájde druhý domov až 60 klientov. V budúcom roku je zámerom Trnavskej župy rozšírenie Zeleného domu v Skalici, kde nadstavbou zariadenia zvýšime jeho kapacitu. Našou najvýznamnejšou investíciou v oblasti sociálnej starostlivosti je výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján pre klientov s rôznymi diagnózami. Stavebné práce by mali byť ukončené na jeseň v roku 2024, povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že  celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na financovanie bude v roku 2024 čerpať schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,3 milióna eur.

Trnavský samosprávny kraj dokončil v tomto roku rekonštrukciu a prístavbu kuchyne župného Domova sociálnych služieb pre dospelých v Košútoch. Okrem toho bol v predchádzajúcom období dokončený nový vjazd do zariadenia, pričom sa v areáli vytvorili aj ďalšie parkovacie miesta.

„Trnavská župa aj naďalej pokračuje v realizácii prístavby novej dvojpodlažnej budovy pri DSS Šoporňa – Štrkovec, v ktorej sa bude na prízemí nachádzať kuchyňa, jedáleň a na poschodí päť samostatných buniek s kapacitou pre dvadsať klientov zariadenia. Rekonštrukciou existujúcej administratívnej budovy vznikne zase chránené bývanie s kapacitou pre šesť klientov. V Medveďove chceme vybudovať dve zariadenia podporovaného bývania, každé s kapacitou pre 12 klientov,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková s tým, že v novembri tohto roku bola podaná prvá žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na výstavbu zariadenia v Medveďove. Okrem toho sa bude o európske zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR uchádzať aj s ďalšími zariadeniami, a to DSS Bojková, DSS Moravský Svätý Ján, CSS Rohov, vybudovanie ŠZ Piešťany.

Kraj plánuje vybudovať nový objekt pre Špecializované zariadenie Trnava pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) od 3 do 18 rokov. Taktiež chce pokračovať v prestavbe bývalej školy v prírode na Dobrej Vode. Zariadenie bude slúžiť klientom s PAS, pričom sa v ňom budú nachádzať ubytovacie jednotky a terapeutické miestnosti spolu s pridruženými skladovými a sociálno-hygienickými priestormi. Celková investícia je v predpokladanej hodnote 900-tisíc eur. Objekt bude satelitným zariadením ŠZ Trnava.

Župa rozšíri aj DSS pre deti a dospelých v Pastuchove. Prestavbou bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci sa vytvoria nové priestory na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou. Do zrekonštruovaného objektu sa presťahuje domov sociálnych služieb, ktorý v súčasnosti sídli v nevyhovujúcich priestoroch v Pastuchove. Tým sa okrem iného zvýši aj kvalita života klientov, ktorí tiež získajú lepšie možnosti zapojenia sa do blízkej komunity.

Na Záhorí župa pokračuje s výstavbou moderného špecializovaného zariadenia pre klientov s rôznymi diagnózami s kapacitou 40 miest pri obci Moravský Svätý Ján. V komplexne zrekonštruovaného objektu vzniknú moderné ubytovacie a terapeutické priestory s technickým vybavením a bezbariérovým vstupom. Zariadenie by malo byť hotové na jeseň roku 2024. Zámerom Trnavského samosprávneho kraja je rozšírenie kapacity župného zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici. Nadstavbou pavilónov sa zvýši kapacita zariadenia na maximálny možný počet 40 klientov. Do tejto modernizácie investuje župa v roku 2024 jeden milión eur.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW