Župa pokračuje v budovaní ovocinárskeho a záhradníckeho centra. Spojená škola v Rakoviciach je opäť modernejšia.

Publikované: 26.03.2024/ Aktualizované: 02.04.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v realizácii projektov na župných stredných školách, ktorých cieľom je skvalitnenie materiálno-technického vybavenia odborného vzdelávania. Tentokrát bola zmodernizovaná Spojená škola v Rakoviciach, kde je vybudovaný nový skleník, zabezpečená bezbariérovosť, zakúpený traktor a ďalšie učebné pomôcky. Okrem toho obnovou prešiel aj internát. Župa projekt realizovala aj v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a jeho celková suma bola 1,6 milióna eur.

„Na území celého kraja budujeme kvalitné a konkurencieschopné stredné školy, atraktívne zvonku aj zvnútra a s plnohodnotnými podmienkami pre praktickú výučbu študentov. Systematicky investujeme do ich modernizácie a obnovy, pričom na to využívame aj európske zdroje. Na Spojenej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch sme tentokrát postavili nový skleník, ktorý meria až 27x12,8 metra. Bude slúžiť študentom odborného vzdelávania, rovnako ako aj nové traktory, pluh a ďalšie pomôcky. Som rád, že sa nám podarila aj obnova internátu, čím sme vytvorili lepšie a krajšie prostredie pre študentov a vychovávateľov. Okrem toho župa z vlastných zdrojov zabezpečila vybudovanie piatich nových odborných učební a prvú etapu obnovy parku pri škole, pričom makáme ďalej a pokračujeme v modernizácii budúceho ovocinárskeho a záhradníckeho centra,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že v rámci rozvoja školy plánuje župa výstavbu aj druhého skleníka, zo svojho rozpočtu na to vyčlenila takmer 943-tisíc eur.

V rámci projektu financovaného z eurofondov bol vybudovaný nový moderný skleník o veľkosti približne 27x12,8 metra, ktorým sa nahradil pôvodný skleník zastaralej konštrukcie. Nový skleník bol postavený z oceľových prvkov s vysokou protikoróznou ochranou a jeho vetranie je zabezpečené nastaviteľným elektrickým otváraním okien. Spádovaná podlaha na odvedenie vlhkosti má zabudované podlahové vykurovanie, nové sú aj prívody na zavlažovanie. V skleníku sa tiež nachádza 135 ks nových záhradníckych stolov. Do odborných učební bolo zakúpené technické vybavenie ako napríklad traktor, univerzálny malotraktor, rotavátor na kyprenie pôdy, vysávač lístia alebo sadzač zemiakov.

Stavebné práce prebiehali tiež na internáte, kde sa zrekonštruovali kúpeľne a sociálne zariadenia pre študentov aj vychovávateľov. Ako doplnila riaditeľka Spojenej školy Rakovice Henrieta Kunicová, „okrem rekonštrukcie kúpeľní a toaliet prešiel renováciou aj bezbariérový vstup do budovy internátu. Bola vybudovaná exteriérová rampa  a schodisková plošina pre imobilných. Som veľmi rada, že sa vďaka celkovej modernizácii na našej škole vytvára stimulujúce pracovné prostredie, kde študenti môžu rozvíjať svoje odborné zručnosti a pripraviť sa na úspešný vstup do pracovného života.“

Okrem toho župa z vlastných zdrojov investovala do prestavby podkrovia existujúcej budovy, kde vzniklo päť nových odborných učební, šatňa, sklad a sociálne zariadenie pre študentov. Súčasťou realizácie bolo aj vytvorenie hygienického zázemia pre imobilných, ktoré sa nachádza na prízemí. Takisto bola zrekonštruovaná kotolňa. Celkové náklady na túto prestavbu boli vo výške viac ako 440- tisíc eur.

Zdroje z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), okrem Spojenej školy v Rakoviciach získala napríklad aj Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch, ktorá vytvorila projekt Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii. Vďaka tomu boli obnovené priestory školy, zabezpečená bezbariérovosť a zakúpené potrebné vybavenie odborných učební pre študentov a pedagógov.

Zoznam škôl, ktoré využili možnosť získať finančné prostriedky z eurofondov:

 • Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave
 • Stredná odborná škola strojnícka v Skalici
 • Stredná priemyselná škola stavebná D.S. Jurkoviča v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Galante
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Gbeloch
 • Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici
 • Stredná zdravotnícka škola v Trnave
 • Stredná odborná škola technická v Hlohovci
 • Stredná zdravotnícka škola v Skalici
 • Stredná odborná škola technická v Piešťanoch
 • Spojená škola v Holíči
 • Spojená škola v Rakoviciach
 • Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola automobilová v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Piešťanoch
 • Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW