Župa spúšťa dotačnú výzvu pre všeobecných lekárov. Požiadať o financie môžu aj lekári špecialisti.

Publikované: 12.01.2024/ Aktualizované: 18.01.2024

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Trnavský samosprávny kraj spustí v pondelok 15. januára 2024 dve dotačné výzvy určené na podporu a rozvoj zdravotníctva. V aktuálnom roku župa pokračuje s finančnou podporou pre všeobecných lekárov. Novinkou je motivačný program pre nových aj existujúcich lekárov – špecialistov v nedostatkových odboroch. V tomto roku župa zo svojho rozpočtu na zdravotnícke dotácie vyčlenených dokopy 400-tisíc eur, pričom predkladanie žiadostí prebieha elektronicky počas celého kalendárneho roka.

„Oblasť zdravotníctva má v Trnavskom kraji vysokú prioritu. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Aktuálne napríklad začíname s budovaním nového Psycho-sociálneho centra v Trnave a plánujeme aj pokračovať v podpore rozširovania poskytovania zdravotnej starostlivosti v ďalších okresoch. Za potrebné považujeme vytvárať atraktívne podmienky osobitne pre mladých lekárov, preto sme sa ich opäť rozhodli podporiť. Sumu 400-tisíc eur sme vyčlenili na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém, o ktoré sa môžete uchádzať už od pondelka  15. januára,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Noví poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti môžu využiť podporu vo forme jednorazového príspevku pre nového poskytovateľa na vybavenie novej ambulancie v maximálne výške 20-tisíc eur, príspevku na úhradu nájomného v maximálne výške 200 eur mesačne, či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka do výšky tisíc eur mesačne. Existujúci poskytovatelia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa môžu uchádzať o dotácie vo forme jednorazového príspevku na rekonštrukciu a rozšírenie priestorov ambulancie v maximálnej výške 10-tisíc eur, jednorazového príspevku na materiálno-technické vybavenie ambulancie do výšky 5-tisíc eur, príspevku na úhradu nájomného vo výške maximálne 200 eur mesačne, či príspevku na mzdu ďalšieho zdravotníckeho pracovníka v maximálnej výške tisíc eur mesačne. Na tento účel je určených 200-tisíc eur.

Cieľom Trnavskej župy je zvýšiť kvalitu a dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území kraja prostredníctvom dotácií aj pre všeobecné ambulancie, ktoré sú výučbovými zdravotníckymi zariadeniami pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, formou jednorazového príspevku. Zároveň im župa poskytne príspevky k mzde rezidentov, či dotácií pre začínajúcich lekárov v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a lekárov špecialistov, ktorí prevezmú ambulanciu od všeobecného lekára pre dospelých alebo všeobecného lekára pre deti a dorast alebo si zmenia alebo rozšíria už skôr vydané povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia o uvedené odbory. Tí majú možnosť získať príspevok na založenie a vybavenie ambulancie.

Trnavská župa chce na svojom území posilniť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti i poskytovateľov špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ide najmä o odbory diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, neurológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, klinická logopédia, klinická psychológia, geriatria a dermatovenerológia.

Žiadosti o dotácie sa podávajú elektronicky prostredníctvom webovej stránky a sú vyhodnocované priebežne. Žiadateľmi môžu byť právnické osoby alebo fyzické osoby a aj podnikatelia, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť na území kraja.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW