Župní poslanci schválili dotácie vo výške 600-tisíc eur. Kraj opäť podporí aktivity miest, obcí a organizácií

Publikované: 14.12.2023/ Aktualizované: 18.12.2023

Szöveg megjelenítése magyar nyelven

Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na svojom 9. riadnom zasadnutí 13. decembra 2023 schválili vyhlásenie dvoch výziev. Zameriavajú sa na podporu aktivít organizácií na území župy, ako aj na podporu aktivít obcí v kraji. Na tento účel župa celkovo z rozpočtu vyčlenila sumu 600-tisíc eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné zaslať elektronicky cez formulár dostupný na webe župy v sekcii dotácie, a to do 2. februára 2024.

„Som rád, že nemáme problémy ako iné kraje, a aj napriek nutnému šetreniu v rozpočte sme sa rozhodli objem finančných prostriedkov na rozvoj kraja zachovať. Dokopy sme pre organizácie, mestá a obce vyčlenili 600 tisíce eur, čo je rovnaká čiastka ako v minulom roku. Z toho je 450-tisíc eur určených pre organizácie a 150-tisíc eur pre obce. Záujemcovia môžu požiadať maximálne na jeden projekt v niektorej z piatich oblastí, medzi ktoré patrí kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a životné prostredie. Som presvedčený, že aj prostredníctvom dotačných schém vytvárame možnosť prispieť k zlepšeniu kvality života na území nášho kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa na základe skúsenosti z roka 2023 upustila od povinnosti prikladať doklad, ktorým je potvrdenie z inšpektorátu práce.

Krajskí poslanci schválili financie na dotačnú schému pre „Podporu aktivít organizácií na území Trnavského kraja“. Pre tento typ dotácie bolo z rozpočtu vyčlenených 450-tisíc eur. Financie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Trnavského kraja alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území župy. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom možné je podať len jednu žiadosť.

Schválený bol aj objem financií vo výške 150-tisíc eur na dotačnú schému pre „Podporu aktivít obcí na území Trnavského kraja“. Cieľom je podporiť nápady obcí a participovať na podpore, príprave a realizácií ich aktivít. Projekty môžu byť zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj na prípravu športových podujatí. V prípade tohto typu dotácie je minimálna výška podpory tiež 500 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa je stanovené na 5%.

Manuál spolu s ďalšími informáciami bude dostupný od 1. januára 2024 na  webovej stránke župy V prípade otázok môžu žiadatelia župu kontaktovať cez e-mail na adresu dotacie@trnava-vuc.sk

 

 

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW