53. ročník Náhlikovej Senice

Publikované: 15.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica  je realizátorom 53. ročníka regionálnej súťaže a výstavy  neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2013.
Podľa ústredného súťažného poriadku, ktorý vydalo Národné osvetové centrum v Bratislave ,  prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov,  v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách : čiernobiela fotografia, farebná fotografia  multimediálna prezentácia fotografií a v 2 tematických kategóriách . Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2013.
Tohtoročný   53 . ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Náhlikova  Senica  2013 oboslalo 39  autorov s celkovým počtom 252 fotografických prác.  Z toho v skupine  dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 157  farebných a čiernobielych fotografií a 5 multimediálnych prezentácií spolu od 25 autorov. V skupine juniorov – autorov do 16 rokov - 13 farebných   a čiernobielych fotografií od 3 autorov  a v skupine autorov  od 16 do 21 rokov  - to bolo  59 čiernobielych a farebných  fotografií a 1 multimediálna prezentácia od 11 autorov.
V tematickej kategórii č 1 (Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva  EU vyplývajú) 8 farebných  fotografií od 2 autorov , v tematickej kat. č. 2 (1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ) 14 farebných a čiernobielych fotografií  od 4 autorov .
Odborná porota v zložení Mgr. Katarína Jesná a Ing. Dominik Bugár  z Akadémie kreatívnej fotografie v Bratislave  odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny
-v skupine  dospelých autorov nad 21 rokov :
v kategórii čiernobielej fotografie A I :

1.  miesto :     -    neudelené                               
2 . miesto:     Ľubomír Jarábek, Senica         
3.  miesto :    Filip Kalka Senica a Jaroslav Zloch, Senica                                             
Čestné  uznanie  : Rastislav Oslej Senica, Jozef Kalka Senica                                                                                                            
v kategórii  farebnej   fotografie  AII:
Diplom a  cenu  za :
miesto :  Iveta Tóthová, Častkov      
miesto :   Anderj Harnúšek, Cerová a Peter Baláž, Chvojnica  
3.   miesto : Ľubomír Švec, Koválovec a Lucia Prokešová , Senica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Čestné  uznanie  :
Ľubomír Vačok Senica Veronika Zíšková Senica , Antónia Randíková ,Lakšárska Nová Ves
Karol Vikor Holíč , Jozef Kalka  Senica 
v kategórii  -  multimediálna prezentácia  :  A III.
Diplom a cenu  za  :
1.  miesto :  Peter Baláž, Chvojnica                               
Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/:                                    
v kategórii BI /čiernobiela fotografia/:
Diplom a cena
Tomáš Lipa  Skalica , Michal Krištof  Senica 
Čestné uznanie : 
Magdaléna Marčišová Prietrž ,Silvia Ochránková, Senica
v kategórii BII /farebná fotografia/:
Diplom a cena :
Magdaléna Marčišová, Prietrž
Čestné uznanie:  Tomáš Lipa Skalica,  Romana Valovičová  Kuklov            
v skupine  juniorov /autorov do 16 rokov/ :  C I., II., III.
Diplom a cena :
Henrieta Hyžová, Senica
Téma 1:
Diplom a cena : Michal Krištof Senica
Téma 2.
Diplom a cena : Rastislav Oslej Senica
Čestné uznanie :
Michal Krištof, Senica, Lujza Marečková, Senica
Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 105 fotografií od 39 autorov, vybrala najlepšie  multimediálne prezentácie na prehliadku .   
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila speváčka Viera Šusteková  vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 1. 3. 2013 o 17.00 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici .                                                                                       
Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený  o 14,30 hod. odborno-rozborový seminár s lektorom a členom odbornej poroty Ing. Dominikom Bugárom.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 2. 4. 2013 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
Viera Juríčková
Záhorské osvetové stredisko Senica
Fotografie Jozef Húšek

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW