Pozvánka na seminár

Publikované: 21.11.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj

Sprostredkovateľský orgán

pre Integrovaný regionálny operačný program

 

 

Vás pozýva na seminár

k  výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP:

 

špecifický cieľ: 2.2.1: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-01

 

Termín a miesto konania:

5. december 2016 o 9.00 hod.

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava (v zasadačke mestského zastupiteľstva)

Seminár je organizovaný v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom

pre Integrovaný regionálny operačný program krajského mesta Trnava

 

Program podujatia:

  9,00 – 9,30 hod.            Prezentácia účastníkov semináru

  9,30 – 10,00 hod.          Základné atribúty výzvy

10,00 – 10,30 hod.                     Ďalšie procesy v oblasti implementácie projektov

10,30 hod.                        Diskusia

 

Prosíme o záväzné potvrdenie Vašej účasti. Účasť je viazaná zaslaním vyplnenej návratky v termíne do 25.11.2016 na  mailovú adresu:  irop@trnava-vuc.sk.

návratka

 

N á v r a t k a
na seminár k výzve na predkladanie projektových zámerov v rámci IROP s kódom: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-01
Týmto sa prihlasujem na vyššie uvedený seminár, ktorý sa bude konať dňa 5.12.2016 v priestoroch Mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Meno a priezvisko účastníka: ...............................................................................................................
Organizácia: .......................................................................................................................................... Kontakt (mobilný telefón a funkčný e-mail): ....................................................................................
...............................................................................................................................................................

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW