Verejnosť môže nominovať laureátov na Cenu Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj aj v roku 2023 dáva verejnosti možnosť nominovať osobnosti na udelenie Ceny Trnavského samosprávneho kraja. Ide o verejné ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy za osobitný prínos k rozvoju trnavskej župy. Nominácie je možné podať do 21. apríla 2023.

„Stáva sa už dobrou tradíciou, že počas roka oceňujeme ľudí, ktorí reprezentovali kraj a dosiahli významné výsledky vo viacerých oblastiach života. Význam Ceny Trnavského samosprávneho kraja spočíva aj v tom, že týchto ľudí spozná verejnosť. Minulý rok sme ocenili 29 laureátov, medzi ktorými boli aj dva kolektívy. Verím, že aj v tomto roku široká verejnosť nominuje významné osobnosti, vďaka ktorým je náš kraj lepším miestom pre život,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Cena Trnavského samosprávneho kraja má sedem kategórií – školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť, doprava a občianska spoločnosť. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a aj finančná odmena.

V roku 2022 ocenenie získala napríklad pedagogička Slavomíra Valachová, ktorá už takmer polstoročie učí na Základnej umeleckej v Hlohovci a celý svoj pracovný život zasvätila výtvarnému umeniu, formovaniu lásky k umeniu u detí, žiakov a mládež. Laureátom sa stal aj etnomuzikológ Peter Michalovič, ktorý je autorom monografií o ľudovej hudbe v záhorskom regióne. Ocenenie si v minulom roku prevzal aj kolektív Oddelenia neurológie Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta.

Ocenenia udeľuje Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na návrh poslancov krajského zastupiteľstva, poslaneckých klubov, komisií zastupiteľstva, tiež mestských a obecných zastupiteľstiev v kraji. Návrhy môžu byť aj od občianskych združení, od inštitúcií a od občanov Slovenskej republiky.

Nominácie je potrebné zaslať na vyplnenom tlačive, ktoré tvorí prílohu Všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č. 48/2019 o spôsobe udeľovania verejných ocenení Trnavského samosprávneho kraja spolu s odôvodnením návrhu a vyplneným Súhlasom na spracovanie osobných údajov v termíne do 21. apríla 2023 na adresu Oddelenie dotácií, grantov a občianskej participácie, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava, alebo priamo do podateľne úradu.

Prílohy

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW