Vyhlásenie výzvy zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Publikované: 13.07.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

V rámci výzvy je podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

  1. zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
  2. modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
  3. inštalácia systémov merania a riadenia;
  4. zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom;
  5. inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/68-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2021-68/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW