Aktualizácia č. 9 výzvy na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Publikované: 28.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

V časti výzvy 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územia z dôvodu uplatnenie celkovej alokácie IROP v rámci prioritnej osi 1. Alokácia na výzvu sa celkovo navyšuje z pôvodných 81 830 693 Eur na 83 293 724 Eur (zdroj EÚ), t. j. ide o navýšenie o 1 463 031 Eur (zdroj EÚ).

Podrobné informácie nájdete na stránke:
https://www.mpsr.sk/aktualizacia-c-9-vyzvy-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-kod-vyzvy-irop-po1/1124-67-1124-15404/

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW