Prezentácia projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse

Publikované: 05.08.2019/ Aktualizované: 18.02.2022

Prezentácia projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse v Skalici na workshope projektu ConnReg SK-AT na tému „Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce“ sa uskutočnila s ohľadom na tematické zameranie na rieku Morava, na ktorú projekt priamo nadväzuje vďaka trasovaniu cyklotrasy EuroVelo 13.

Projekt Kultúra a príroda na Zelenom páse bol odprezentovaný cieľovej skupine, zástupcov miestnej samosprávy a mikroregiónov, tak poskytol prehľad o aktivitách projektu zameraných na zlepšenie prístupnosti, turistické spracovanie existujúceho kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž Zeleného pásu a spoločné marketingové aktivity, povedú k oživeniu prihraničného regiónu, k udržateľnému užívaniu kultúrnych a prírodných lokalít, k vytváraniu cezhraničného partnerstva prostredníctvom zavedenia komunikačných a pracovných systémov, podpore spoločnej regionálnej identity, ako aj k zvýšeniu kvality prostredníctvom jednotných štandardov poskytovaných služieb cykloturistom.

Prečítajte si tiež

Odborná exkurzia Vennbahn
Obsahom projektovej aktivity bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z najlepšej praxe...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW