Príspevok k ukončeniu realizácie projektu Kultúra a príroda na Zelenom páse

Projekt cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom pod názvom ,,Kultúra a príroda na Zelenom páse“, implementovaný TTSK v rámci programu Interreg V-A SK-AT spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, sledoval počas svojej realizácie niekoľko cieľov. Jedným z nich bolo zlepšenie verejnej turistickej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry pozdĺž Zeleného pásu, zintenzívnenie cezhraničných aktivít a posilnenie regionálnej identity obyvateľov.

Úspešné ukončenie projektu umožnilo bilancovať naplnenie cieľov a kľúčové výstupy, ktoré projekt regiónu pohraničia s Rakúskom priniesol. Nosným cieľom projektu, ktorý si určil Trnavský samosprávny kraj, bolo zlepšenie podmienok pre cykloturizmus na trase EuroVelo 13 a s tým spojené budovanie doplnkovej cyklo-infraštruktúry určenej pre cyklistickú verejnosť. Podarilo sa vybudovať nové cyklistické odpočívadlo s prvkami smart riešení pre uľahčenie prepravy a zvýšenie komfortu jazdy cyklistov spolu s parkovacím systémom určeným pre bezpečné zaparkovanie bicyklov v lokalite Piesočná v katastrálnom území obce Moravský svätý Ján. Inštalovaný bol cyklistický mobiliár, v rámci odpočívadla a cyklogaráže. Smart prvkom je najmä solárna lavička, ktorá slúži verejnosti aj ako stanica pre nabíjanie mobilov spolu s cyklistickým vybavením na rýchly servis bicyklov či dofúkanie pneumatík. Cyklisti ocenia aj cykloservisný stojan, lavice so stolom, cyklobox či drevené ergonomické ležadlá, ktoré slúžia na oddych počas spoznávania kraja bicyklom.

Projekt svojimi výstupmi napomohol zintenzívneniu cezhraničnej výmeny a podporil regionálny a miestny cestovný ruch, či už vďaka infraštruktúrnym smart prvkom, alebo zrealizovanými seminármi, workshopmi či spoločnými stretnutiami a aktivitami v teréne, v rámci ktorých je na mieste vyzdvihnúť zaujímavé cyklistické podujatie Cyklotour Piesočná, na ktoré boli pozvaní nielen projektoví partneri, ale i organizácie pôsobiace v cestovnom ruchu, zástupcovia miest a obcí a samozrejme verejnosť. Na CykloTour, ktorá začínala v meste Gbely, končila v Sekuliach a bola vyšperkovaná náučnými zastávkami napr. pri Trojhraničnom bode, vojenských bunkroch a sprevádzaná záverečnou exkurziou výroby svetoznámej Sekulskej keramiky, boli zo strany zúčastnených iba pozitívne ohlasy.

Investície zrealizované v projekte prinesú občanom a návštevníkom Trnavského kraja zaujímavé zážitky či vylepšenia v oblasti turizmu, kultúry a prírody.

Fotodokumentácia

Novovybudované cyklistické odpočívadlo – lokalita Piesočná, Moravský Svätý Ján

Rekonštrukcia starej garáže na modernú cyklogaráž

CykloTour Piesočná

Cyklomobiliár

Prečítajte si tiež

Odborná exkurzia Vennbahn
Obsahom projektovej aktivity bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z najlepšej praxe...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW