Úvodná konferencia „KICK OFF”

Publikované: 05.08.2019/ Aktualizované: 18.02.2022

K realizácii projektu „Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na európskom Zelenom páse pozdĺž Železnej opony na bicykli.“ (V213, Akronym: „Kultúra a príroda na Zelenom páse“) v rámci programu INTERREG V-A Slovensko - Rakúsko v období 2014 – 2020 sa uskutočnila úvodná konferencia „KICK OFF”. Úvodnej konferencie sa zúčastnili obce pozdĺž trasy z Hohenau / Moravského Sv. Jána do Schlosshofu / Bratislavy, ako aj zástupcovia krajov Dolné Rakúsko, Trnavský a Bratislavský kraj.


Takmer pol storočia delila Železná opona Európu na východ a západ. Cieľom európskej diaľkovej cykloturistickej trasy Iron Curtain Trail (Cesta Železnej opony) je sprístupniť cykloturistom tento európsky predel vrátane kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž tzv. európskeho Zeleného pásu. K 30. výročiu pádu Železnej opony sa v rámci projektu Interreg medzi Rakúskom a Slovenskom, intenzívnou spoluprácou partnerov Weinviertel Tourismus, Trnavský samosprávny kraj, Turizmus regiónu Bratislava a Slovenský cykloklub, o.z., pripravuje turistické zatraktívnenie cezhraničného regiónu.

Predmetom úvodnej konferencie bolo predstaviť projekt Kultúra a príroda na Zelenom páse cieľovým skupinám. Prostredníctvom prezentácie projektu boli zúčastnení informovaní o projektových partneroch, priebehu, predpokladoch regiónu, cieľoch projektu, opatreniach a rozpočte projektu. Ťažiskovú tému projektu Obdobie Železnej opony na Slovensku odprezentoval Mgr. Ľubomír Morbacher, LIVING MEMORY, O.Z.. Projekt Kultúra a príroda na Zelenom páse má aj synergické projekty, o ktorých prednášala DI Sylvia Hysek, NÖ.Regional.GmbH na tému Synergie s ďalšími projektmi 3E-MoravaNature. Nasledujúcim programom konferencie bolo oboznámenie zúčastnených s kultúrnym a prírodným bohatstvom v projektovom území a významom trás EuroVelo a špeciálne s EV 13 z Gmünd/České Velenice po Hohenau/Moravský Svätý Ján Burgenland/Maďarsko. Konferencia bola ukončená diskusiou, kde sa prerokovali pripomienky a postrehy na túto tému.

Prečítajte si tiež

Odborná exkurzia Vennbahn
Obsahom projektovej aktivity bolo získanie skúseností a načerpanie poznatkov z najlepšej praxe...
Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW