Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce

Publikované: 22.05.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj ako partner projektu ConnReg SK-AT zorganizoval dňa 22.5.2019 v Skalici v Hoteli Sv. Michal, Penzión Golf Maxim workshop na tému „Rieka Morava v kontexte cezhraničnej spolupráce“. Zúčastnili sa ho zástupcovia samospráv (obcí a mikroregiónov) a rakúski hostia. Cieľom workshopu bolo aspoň z časti zmapovať možnosti využitia prírodného dedičstva povodia rieky Moravy na rekreačné a športové účely, turistiku, cykloturizmus a pod. Prednášajúci vo svojich príspevkoch predstavili zrealizované aktivity z implementovaných projektov a oboznámili prítomných s mostnými prepojeniami cez rieku Moravu, sprievodnými aktivitami, biologickou reguláciou komárov a pod. Boli sprostredkované informácie a poznatky aj z oblasti protipovodňových opatrení. Workshop poskytol možnosť hľadania spoločných tém na rozvíjanie ďalšej spolupráce v prihraničnom území za účasti aktérov pôsobiacich v predmetnom území.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend