Vyhlásenie 63. výzvy z OP KŽP zameranej na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Publikované: 22.05.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu zameranú na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63.

Podnikatelia môžu žiadať nenávratný finančný príspevok na aktivity:

  • Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;
  • Výstavbu zariadení na:
    • využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
    • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;
    • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
    • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/63-vyzva-zamerana-na-zvysenie-podielu-obnovitelnych-zdrojov-energie-na-hrubej-konecnej-energetickej-spotrebe-sr-opkzp-po4-sc411-2020-63/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW