Vyhlásenie výzvy „Podpora opatrovateľskej služby II“

Publikované: 07.07.2021 | Naposledy aktualizované 25.02.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu „Podpora opatrovateľskej služby II“ s kódom OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.

Oprávnenou aktivitou je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram