Vyhlásenie výzvy z IROP „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“

Publikované: 10.12.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ s kódom IROP-PO2-SC214-2020-63.

Výzva je určená pre vyššie územné celky a/alebo krajské mestá na aktivity v súlade s činnosťami zameranými na riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

Typy aktivít:

  • ​​​​​​​A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
  • B) vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií,
  • C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia. 

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke:https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonf-zamerana-na-ochranu-verejneho-zdravia-a-znizenie-dopadov-koronavirusovej-pandemie-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-s-kodom-c-irop-po2-sc212-2020-63/376---16166/?fbclid=IwAR1dVIFZPp4ANjJc33vvGuDkeXLA3zpkEESeJD_t5AOwwzu8dhssI3ZE7ks

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW