Vyhlásenie výzvy zameranej na podporu prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Publikované: 14.06.2021/ Aktualizované: 25.02.2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19“ s kódom IROP-PO2-SC214-2021-71

V rámci výzvy môžu oprávnení žiadatelia realizovať typy aktivít:

A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,
B) vytváranie mobilných odberových miest,
C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Podrobné informácie k výzve sú dostupné na stránke: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-s-nazvom-podpora-prevencie-diagnostiky-liecby-a-doliecovania-na-urovni-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-v-boji-proti-covid-19-s-kodom-c-irop-po2-sc214-2021-71/376---16877/

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW