Vyhlásenie výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Publikované: 21.04.2020/ Aktualizované: 10.05.2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 21. apríla 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1.

Výzva je zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia.

Oprávnená je:
- výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
- realizácia vodného zdroja
- výstavba výdajných miest
- realizácia úpravní povrchovej vody

Kompletná výzva s prílohami je dostupná na stránke:
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-v-prostredi-mrk

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW