Digitálne susedstvo

Publikované: 13.06.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

   Partner projektu NÖ.Regional.GmbH z Dolného Rakúska zorganizoval dňa 13.6.2018 v Bruck an der Leitha odborný seminár na tému Digitálne susedstvo. Počas dňa odznelo niekoľko prezentácií k predmetnej problematike. Hannes Pressl predstavil projekt Digitálna dedina 2030, výhody  a možnosti využitia informatizácie a digitalizácie pre širšiu cieľovú skupinu. Ulrike Vitovec sa vo svojej prezentácii zamerala na cezhraničné aspekty digitalizácie kultúrnych hodnôt v múzeách. Za slovenskú stranu so svojimi príspevkami vystúpili Erik Kriššák k digitalizácii kultúrneho dedičstva na Slovensku a za Trnavský samosprávny kraj Jakub Slobodník prítomným priblížil, ako prebiehala digitalizácia zbierok v múzeách a galériách v trnavskom regióne. Na záver sa uskutočnila beseda s prednášajúcimi z oblasti kultúrnych hodnôt múzeí k odprednášanej problematike.


     Trnavský samosprávny kraj sa prostredníctvom vyslaného prednášajúceho aktívne zapojil do odborného seminára a prispel k zviditeľneniu výstupov projektu digitalizácie múzejných zbierok, ktorý sa v TTSK realizoval.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend