Nové zážitky na bicykli

Publikované: 24.12.2019/ Aktualizované: 08.04.2022

Obec Smolenice, ležiaca na úpätí severozápadnej časti Malých Karpát, sa dvoma žiadosťami o nenávratný finančný príspevok, zapája do úspešného čerpania eurofondov v Trnavskom kraji.

Ako prvý bol žiadateľovi schválený projekt s názvom „Cyklotrasa Smolenice“. Celková výška oprávnených výdavkov pre tento projekt predstavuje 376 603,75 Eur. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku pre projekt predstavuje čiastku 357 773,56 Eur.
Prostredníctvom tohto predkladaného projektu budú vytvorené opatrenia, ktorých cieľom je preferencia cyklistickej dopravy na úkor motorovej dopravy. Okrem 1059,35 m novovybudovaných cyklistických trás budú vybudované 3 betónové stojany na bicykle s možnosťou zamykania pre 3x5 ks bicyklov, 1 x kôš na odpadky a 1 x informačná tabuľa.

Ako druhý bol Obci Smolenice schválený nadväzujúci projekt s názvom „Systém zapožičania bicyklov - Bikesharing Smolenice“. Pre zrealizovanie projektu je potrebná čiastka celkových oprávnených výdavkov 114 200 Eur, z čoho výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 108 490 Eur.
Realizáciou tohto druhého projektu sa vytvorí sieť automatických požičovní bicyklov pozostávajúca z 5 bicyklových stojanov s kapacitou pre max. 10 bicyklov a 30 kusov bicyklov, ktoré budú dostupné počas 9 mesačnej prevádzky v roku, v závislosti od klimatických podmienok. Počas zvyšných mesiacov bude prebiehať údržba kompletného systému.

Veľa bezpečných a šťastných kilometrov nielen Smoleničanom...

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW